Openbaar onderzoek van het ontwerp Lokaal materialenplan 2023 – 2030 en het bijhorende plan-MER en socio-economische analyse: van 1 juni 2022 t.e.m. 31 juli 2022

Gepubliceerd op: woensdag 1 juni 2022 8 u.
Van 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022 kan je jouw opmerkingen of bezwaren bezorgen aan OVAM.

Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zet OVAM een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil.

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan tegelijk ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen. 

Er wordt van 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp Lokaal materialenplan 2023 – 2030 en het bijhorende plan-MER en socio-economische analyse.

Je kan het ontwerp Lokaal materialenplan 2023 – 2030 en het bijhorende plan-MER en socio-economische analyse online inkijken via de website van OVAM: Ontwerp Lokaal Materialenplan 2023 - 2030 (vlaanderen.be). Daar vind je ook meer informatie over het openbaar onderzoek.

Als je geen computer of internet hebt, kan je het ontwerp inkijken via de gemeente Duffel. Je dient hiervoor een afspraak te maken via www.duffel.be/afspraak.

Van 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022 kan je jouw opmerkingen of bezwaren via e-mail doorsturen naar plan@ovam.be of via de post opsturen naar: OVAM, Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten