Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen

Gepubliceerd op: donderdag 26 augustus 2021 17.42 u.
Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het openbaar onderzoek i.v.m. de digitale atlas van de waterlopen inkijken. Je kan ook opmerkingen bezorgen.

Waarom dit openbaar onderzoek?

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar het is mogelijk dat de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeenkomt met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Ook later zal de digitale atlas om de 6 jaar geactualiseerd worden.

Welke opmerkingen kan je bezorgen?

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan kan je die tijdens het openbaar onderzoek bezorgen. 

Opgelet. Enkel de publieke grachten zijn in de atlas opgenomen. Wanneer een gracht langs jouw perceel of in jouw buurt niet op de kaart staat, is dat wellicht geen publieke gracht, maar een private gracht. Een publieke gracht is een gracht die omwille van het algemeen belang door de gemeente, polder of watering beheerd wordt.

Hoe kan je een opmerking indienen?

Het ontwerp van de digitale atlas zal vanaf 1 september 2021 beschikbaar zijn via volgende weblink: www.integraalwaterbeleid.be

Je kan de digitale atlas tijdens het inspraakmoment ook komen inkijken op het omgevingsloket van het gemeentehuis. Hiervoor dien je vooraf een afspraak te maken via www.duffel.be/afspraak.

Met een digitaal inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be kan je opmerkingen indienen.

Het gaat om een eenvoudig formulier waarin je:

  • jouw opmerking kan formuleren;
  • de waterloop of gracht waarop jouw opmerking betrekking heeft, kan aanduiden op kaart;
  • foto’s en bijlagen kan inladen.

Je kan jouw schriftelijke opmerkingen ook bezorgen aan lokaal bestuur Duffel.

Vragen?

Heb je een concrete vraag over dit openbaar onderzoek, dan kan je contact opnemen via digitale-atlas@vmm.be.

Opgelet. Wanneer je een inspraakreactie wil indienen, dan dien je gebruik te maken van het inspraakformulier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten