Tijdelijke uitbreiding onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor de hele provincie Antwerpen

Gepubliceerd op: vrijdag 15 juli 2022 15.11 u.
Vanaf vrijdag 15 juli 2022 is er een politiebesluit van kracht dat een onttrekkingsverbod instelt op alle stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in de waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie sterk daalden tijdens de voorbije weken. De lage waterstand bedreigt de ecologische toestand aanzienlijk. 

Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. 

Sinds 1 januari 2022 geldt bovendien ook een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft van toepassing.

De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden kan je raadplegen op de kaart onderaan deze pagina. Het onttrekkingsverbod is enkel van toepassing op de onbevaarbare waterlopen, binnen de gehele provincie.

In tegenstelling tot de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen is het peil van de bevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen stabiel. Uit deze waterlopen kan voorlopig nog water onttrokken worden. Let wel, dit is enkel en alleen toegestaan mits je dit gemeld hebt of over de vereiste vergunning beschikt (https://www.vlaanderen.be/watercaptatie-of-wateronttrekking-uit-een-waterloop).

De stand van zaken van de onttrekkingsverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.gouverneurantwerpen.be, https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html#actueel of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Wat is een onttrekkingsverbod?

Zo’n verbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt. Er zijn wel enkele uitzonderingen van toepassing. De precieze voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de gouverneur. Het provinciaal onttrekkingsverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen, maar onttrekkers dienen zich wel te houden aan de richtlijnen van De Vlaamse Waterweg.

Een onttrekkingsverbod is geen irrigatie- of sproeiverbod. Andere types van water zoals grondwater, water uit kanalen, gezuiverd afvalwater, e.a. mogen nog worden gebruikt voor bijvoorbeeld het irrigeren van landbouwgewassen. Wel is het cruciaal en uiterst nodig om steeds op duurzame en zuinige wijze het nog beschikbare water te gebruiken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten