Werken Senthout

Lokaal Bestuur Duffel startte in 2021 met het project om een deel van het Senthout te ontharden, namelijk het deel tussen de Missestraat en de Hoevelaan. De betonverharding wordt opgebroken en vervangen door een karrenspoorverharding zodat de bewoners langsheen het traject hun woning nog kunnen bereiken en de fietsers het traject verder kunnen gebruiken. Er wordt ook een fietsenstalling voorzien langsheen Senthout zodat mensen in de toekomst hun fiets kunnen stallen om in het gebied te gaan wandelen.

Door het wegnemen van de verharding kan gelijktijdig de Arkelloop, die momenteel via een buis onder het kruispunt Senthout – Hoevelaan loopt, verlegd worden in een nieuw traject. De provincie Antwerpen wenst de Arkelloop vervolgens verder te laten meanderen op het aangrenzende weiland. Iets verderop zal ook de Babbelsebeek meer ruimte krijgen. Door die extra ruimte voor het water te voorzien ontstaat er een bijkomende bescherming tegen overstromingen. Daarnaast wordt er ingezet op de ecologische versterking van het gebied.

Ons lokaal bestuur werkt voor dit project samen met verschillende partners: Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen, Natuurpunt Oude Spoorweg en Regionaal Landschap Rivierenland en ontvangt hiervoor subsidies van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid binnen het programma Vlaanderen Breekt Uit.

De werken zullen aanvangen op maandag 9 januari 2023 en duren ongeveer 5 maanden. De aannemer die de werken zal uitvoeren is Van Raak uit Weelde. De werken gebeuren in verschillende fasen. De aannemer start ter hoogte van het kruispunt Senthout-Hoevelaan met voorbereidende werken voor de nutsmaatschappijen. Die zullen aansluitend een aantal leidingen verplaatsen zodat de kruising van de Arkelloop met Senthout kan vernieuwd worden. In een tweede fase voert de aannemer de ontharding van het Senthout uit. De waterbouwkundige werken in de Babbelbeekse Beemden gebeuren in een derde fase. Dan is het terrein ook droger.

Tijdens de eerste en tweede fase van de werken zal de knip in het Senthout ter hoogte van de Hoevelaan volledig afgesloten zijn voor fietsers en voetgangers. Een omleiding wordt voorzien langs de Lintsesteenweg.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten