Notariële inlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Hoe kan je jouw aanvraag doen? Je bent:

notaris

Je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat

vastgoedmakelaar

Je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

particulier

Je kan als burger een aanvraag indienen voor een perceel waarvan je eigenaar bent via het Vlaamse webportaal. Aanmelden kan via Mijn Burgerprofiel. De dienstverlening 'Vastgoedinlichtingen voor overdracht' kan je daar aanvragen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten