Gemeente Duffel

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag

Gepubliceerd op: donderdag 11 oktober 2018 7 u.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Duffel brengt je op de hoogte dat door Danneels Projects, A. Stocletlaan 195 te 2570 Duffel, een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het verkavelen van gronden in 20 kavels voor open bebouwing, halfopen en gekoppelde bebouwing rond een openbaar domein met woonerfkarakter, te Duffel, Groenstraat 31, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie E, nr(s). 380F2, 380S2, 381H3.

De vergunningsaanvraag met bijlagen kan je vanaf 11 oktober 2018 tot en met 9 november 2018 komen inkijken bij het omgevingsloket van de gemeente Duffel en dit elke werkdag van 9 tot 12 u., woensdag van 13.30 tot 15.30 u. (behalve in juli en augustus) en donderdag van 18 tot 19.30 u of via www.omgevingsloket.be (dossier OMV_2018091888). Tijdens die periode kan je schriftelijke bezwaren of opmerkingen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen of via www.omgevingsloket.be.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten