#Duffeldenkt: gemeenteraad keurt nieuw participatiebeleid goed

Gepubliceerd op: donderdag 30 januari 2020 14 u.
Op 27 januari keurde de gemeenteraad een nieuw participatiebeleid goed. Lokale besturen zijn sinds vorig jaar verplicht om inspraak van inwoners te organiseren. Over de manier waarop en welke onderwerpen hebben de besturen lokale autonomie.

Op 27 januari keurde de gemeenteraad een nieuw participatiebeleid goed. Lokale besturen zijn sinds vorig jaar verplicht om inspraak van inwoners te organiseren. Over de manier waarop en welke onderwerpen hebben de besturen lokale autonomie. Een lokaal bestuur kan zo een participatiebeleid voeren op maat van eigen gemeente.

"We vinden het als lokaal bestuur belangrijk om onze inwoners de komende jaren regelmatig te betrekken bij de uitwerking van beleid.", zegt Sofie Joosen, burgemeester. "Via de gemeentelijke infokanalen krijgen inwoners onder de noemer #Duffeldenkt een duidelijk overzicht van alle mogelijke manieren waarop zij inspraak kunnen krijgen in het lokaal beleid".

Het lokaal bestuur wil zo nieuw leven blazen in de complete aanpak van burgerparticipatie. Er wordt ruimte gecreëerd voor de verschillende voorkeuren en verwachtingen die burgers hebben. De ene inwoner wil liefst zoveel mogelijk betrokken worden, de andere wil slechts enkele minuten een bevraging invullen. Door in te zetten op verschillende vormen komen we aan die verschillende noden tegemoet. Sommige werkvormen zijn occasioneel, bijvoorbeeld voor de heraanleg van een speeltuintje of de nieuwe fuifzaal. Andere participatievormen zijn structureel, en gaan de hele legislatuur lang mee.

De raad sprak zich bovendien uit over de concrete thema’s waarop de structurele participatie betrekking heeft en in welke vorm dit zal gebeuren: er worden adviesraden opgericht voor de thema’s jeugd, cultuur, sport, welzijn en gezondheid, lokaal mondiaal beleid, milieu en natuur, senioren en bibliotheek. “Heb je als inwoner interesse om lid te worden van een adviesraad, hou dan zeker het infoblad en de website in het oog”, voegt Sofie Joosen toe. “Alle Duffelaars kunnen zich kandidaat stellen om mee te denken in deze adviesraden.”

Naast de adviesraden voorziet het lokaal bestuur in een Lokaal Overleg kinderopvang, Huis van het Kind, land- en tuinbouw en lokale/sociale economie. Ook het netwerkmoment Kinderarmoede wordt verdergezet. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten