Minder Mobielen Centrale (MMC)

Heb je geen vervoer voor een familiebezoek, een consultatie bij de dokter of om boodschappen te doen? Dan kan je beroep doen op de Minder Mobielen Centrale.

Voorwaarden?

Je gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan twee keer het leefloon (Recht op Maatschappelijke integratie) van jouw categorie en je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom of handicap.

Hoe aanvragen?

Je doet je aanvraag bij de zorgcampus.

Prijs

Voor een bedrag van 12 euro per jaar of 6 euro voor een half jaar (vanaf 1 juli) kan je als lid telefonisch ritten aanvragen.

Daarnaast betaal je bij elke rit 0,42 euro per gereden kilometer en 0,50 euro administratiekosten. De vrijwillige chauffeur rekent van zijn thuisadres tot hij terug thuis komt. Als de chauffeur moet wachten, dan heeft hij het recht om naar huis te rijden en je terug op te halen. Deze kosten zijn ook voor jou. Kosten voor een parking moet je eveneens zelf betalen.

Ritten moet je minstens 3 werkdagen op voorhand aanvragen. 

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart.
  • Een recent bewijs van alle inkomsten (pensioen, mantelzorgpremie, …). Best een bankrekeninguittreksel.
  • Een klever van je mutualiteit. 
  • Laatste factuur van de onroerende voorheffing (grondlasten), indien je een eigendom hebt. Daarop staat het geïndexeerd kadastraal inkomen. 

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten