Werken Lintsesteenweg

Update 14 september 2022: De werken aan het fietspad en voetpad in de Lintsesteenweg tussen de 2 rotondes zijn afgelopen. De signalisatie is weggenomen en er is dus geen omleiding meer in dat stuk. De wegen- en rioleringswerken in het stuk tussen supermarkt OKAY en Roetestraat gaan wel nog verder. Voorlopig is de einddatum daar voorzien op vrijdag 11 november 2022.

Lintsesteenweg tussen Klokkestraat en Roetestraat

In de Lintsesteenweg is er vanaf de Klokkestraat tot aan de Roetestraat nog geen riolering aanwezig. Het fietspad is er ook in slechte staat. Daarom zal de gemeente een gescheiden rioolstelsel voor afval- en hemelwater laten aanleggen. De vernieuwing van de straat tussen de Klokkestraat en de Roetestraat wordt ineens gekoppeld aan het rioleringsproject. 

Gemotoriseerd verkeer

Vanaf 21 maart 2022 is er geen verkeer meer mogelijk vanaf supermarkt OKAY tot aan de Roetestraat (eerste aansluiting vanuit Duffel). De OKAY blijft wel steeds bereikbaar.

Om van Duffel naar Lint te rijden zal je een omleiding moeten volgen via de N14 tot aan de ring van Lier en dan verder naar Lint. 

Om vanuit Lint naar Duffel te rijden, moet je via Lint naar Lier en via de N14 terug naar Duffel. 

Fietsers

Fietsers kunnen door de Roetestraat en het Senthout rijden. Om te vermijden dat er op die route ook doorgaand zwaar verkeer rijdt, geldt er een tonnagebeperking tot 3,5 ton.

Voor de veiligheid van de fietsers worden deze straten ook tijdelijk fietsstraat. Dit betekent dat wagens de fietsers niet mogen inhalen en dat er een snelheidsbeperking tot 30 km/u geldt.

De Lijn

De buslijnen 52 en 53 die uit Lint komen, zullen stoppen aan de Roetestraat en terugdraaien naar Lint. Hierdoor vervallen alle haltes van deze lijnen op Duffels grondgebied. De Lijn heeft alle mogelijke alternatieven onderzocht, maar kan geen andere oplossing aanbieden. Vanuit Duffel naar Antwerpen is het aangeraden om de trein te nemen.

Voorlopige fasering van de werken

  • Maandag 21 maart - midden juni: uitvoeren rioleringswerken en afkoppelingswerken in Lintsesteenweg tussen OKAY en Roetestraat.
  • Midden juni - oktober: nutsmaatschappijen voeren werken uit (zowel aanleg van leidingen als huisaansluitingen) in Lintsesteenweg tussen OKAY en Roetestraat.
  • Oktober - november: verdere afwerking van rijbaan/fietspad/bermen in Lintsesteenweg tussen OKAY en Roetestraat.

Huisvuilophaling

De aannemer heeft twee plaatsen voorzien om het huisvuil, PMD en papier & karton te verzamelen:

  • taverne De Witte Lelie
  • over Lintsesteenweg 256

Daar dient alles verzameld te worden voor Ivarem. 

Wie problemen heeft om het afval zelf naar de verzamelplaats te brengen, kan rekenen op hulp van de aannemer.

Hinder- en sluitingspremie

Meer info voor zelfstandigen en ondernemingen over een mogelijke hinder- en sluitingspremie tijdens werken vind je op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De presentaties van infomomenten en het afkoppelingscontract kan je onderaan deze pagina terugvinden. 

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten