Werken Lintsesteenweg (voorjaar 2022)

Update: Het definitief uitvoeringsdossier werd maandag 27 september door de gemeenteraad goedgekeurd. Het is nu nog wachten op de omgevingsvergunning en het fiat van de Vlaamse Milieumaatschappij omtrent de rioleringssubsidie. Zodra dit akkoord er is, wordt de aanbestedingsprocedure aangevat. Een tweede infomoment met de bewoners zal plaatsvinden zodra de aannemer is aangesteld. De aanvang van de werken zal vermoedelijk in het voorjaar van 2022 zijn.

In functie van een gefaseerde vernieuwing van de Lintsesteenweg plant het lokaal bestuur Duffel op korte termijn volgende werken:

  • Lintsesteenweg tussen Klokkestraat en Roetestraat (eerste aansluiting): aanleg afval- en regenwaterriolering, vernieuwing rijweg en fietspad.
  • Lintsesteenweg tussen Liersesteenweg en Spoorweglaan: vernieuwing voetpad en fietspad aan de zijde van de pare huisnummers.

Het lokaal bestuur kan voor deze werken rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid en het provinciebestuur (rioleringssubsidie, fietspadsubsidie). Het definitief uitvoeringsdossier werd maandag 27 september door de gemeenteraad goedgekeurd. Het is nu nog wachten op de omgevingsvergunning en het fiat van de Vlaamse Milieumaatschappij omtrent de rioleringssubsidie. Zodra dit akkoord er is, wordt de aanbestedingsprocedure aangevat. Een tweede infomoment met de bewoners zal plaatsvinden zodra de aannemer is aangesteld. De aanvang van de werken zal vermoedelijk in het voorjaar van 2022 zijn.

De presentatie van het infomoment en het afkoppelingscontract kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten