Werken Lintsesteenweg

In functie van een gefaseerde vernieuwing van de Lintsesteenweg plant het lokaal bestuur Duffel op korte termijn volgende werken:

  • Lintsesteenweg tussen Klokkestraat en Roetestraat (eerste aansluiting): aanleg afval- en regenwaterriolering, vernieuwing rijweg en fietspad.
  • Lintsesteenweg tussen Liersesteenweg en Spoorweglaan: vernieuwing voetpad en fietspad aan de zijde van de pare huisnummers.

Het lokaal bestuur kan voor deze werken rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid en het provinciebestuur (rioleringssubsidie, fietspadsubsidie). Een voorontwerp voor zowel de rioleringswerken als de wegeniswerken is opgemaakt. In de eerste helft van 2021 komt er een definitief ontwerp. Als de verdere procedurestappen vlot verlopen, kunnen de werken starten in het najaar van 2021.

De presentatie van het infomoment en het afkoppelingscontract kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten