Publieke inspraak over het plan-MER en het ontwerp voor het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Gepubliceerd op: dinsdag 11 januari 2022 9 u.
Van vrijdag 14 januari t.e.m. maandag 14 maart loopt er een openbaar onderzoek.

Het gaat over een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027.

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

  1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
  2. het concurrentievermogen vergroten;
  3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
  4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
  5. zorgen voor het milieu;
  6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
  7. de generatiewissel bevorderen;
  8. het platteland vitaal houden;
  9. en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van vrijdag 14 januari 2022 tot en met maandag 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM). Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf vrijdag 14 januari 2022 op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER. Je kan dit ook inkijken op het omgevingsloket van het gemeentehuis en dit na afspraak.

Tot en met maandag 14 maart 2022 kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur via afgifte van de opmerkingen aan het omgevingsloket in het gemeentehuis of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres:

Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal

Plan-MER PL0272 – GLB

Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel

departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Contact

Omgevingsloket

Adres
Gemeentestraat 212570Duffel
Stratenplan
bekijk op Google Maps
T.
015 30 72 60
e-mail
omgeving@duffel.be

Het algemeen onthaal in het gemeentehuis is toegankelijk tijdens de openingsuren. Voor onze andere diensten vragen we je een afspraak te maken. Neem hiervoor tijdig contact op met de dienst die je nodig hebt via telefoon of via e-mail. Met burgerzaken, het omgevingsloket en het vrijetijdsloket kan je een afspraak maken via de website. Je kan daarnaast ook gebruik maken van ons digitaal loket. Alle info vind je via volgende link: werken op afspraak. 

Openingsuren
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten