Werken Kruisstraat

Samen met een aannemer gaat het lokaal bestuur Duffel de Kruisstraat volledig vernieuwen. We breken de straat volledig open om zo een nieuwe riolering aan te leggen, afvalwater en regenwater worden gescheiden. Daarna krijgt de rijbaan een nieuwe toplaag. Voor de fietsers voorzien we een comfortabel fietspad van 2,5 meter breed. Naast voldoende parkeerplaatsen is er ook ruimte voorzien voor groenstroken om de straat een aangenamer karakter te geven. We dachten ook aan verkeersremmende maatregelen zoals verkeersplateaus en wegversmallingen.

De werken worden in twee delen opgesplitst. De aannemer start met het deel tussen de A. Stocletlaan en de Groenstraat op 5 februari. Daarna pakt hij het deel tussen de Groenstraat en de Standplaats aan.

Als bewoner kan je je e-mailadres bezorgen voor de mailinglijst van de werken. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@duffel.be met als onderwerp 'werken Kruisstraat'.

Update 13/02/2019

De aannemer start op donderdag 14 februari met het gelijkmaken van de fundering van het beton voor het fietspad tussen de Groenstraat en Standplaats. Een week later, op 19 februari, wordt dan het beton gestort (onder voorbehoud van de weersomstandigheden). Dit betekent dat je vanaf 14 februari niet meer op je oprit zal geraken met de wagen. Kort na de aanleg van het beton, start de aannemer met de voetpaden en de inritten. Vanaf half maart is de straat volledig gerenoveerd en is je oprit opnieuw bereikbaar. 

Update 17/12/2018

Op woensdag 19/12/2018 legt de aannemer de betonverharding aan. Over deze verharding mag je 3 weken niet rijden, tot 7 januari 2019. De werf wordt aan beide zijden van de straat afgesloten. De brandweer kan in noodgevallen wel tot aan de woningen. 

Na de kerstvakantie kan er weer verkeer over het beton. Op dat moment giet de aannemer ook de weggoten en boordstenen, alsook het kruispunt van de Maltahoevelei. Ook dit beton dient 3 weken uit te harden. 

Ondertussen worden de voetpaden langs de oneven straatzijde aangelegd. Aan de even kant van de straat, wordt eerst een fietspad aangelegd en nadien het voetpad. In tussentijd moet Eandis ook nog kabels aanleggen aan deze zijde van de straat. De timings voor deze werken volgen nog. 

Update 17/10/2018

De aannemer start weldra met de aanleg van de rijweg. Voor deze rijweg wordt een betonverharding aangelegd. Dit is de meest duurzame optie. Het beton heeft enkele weken de tijd nodig om uit te harden vooraleer het in gebruik mag worden genomen. 

Donderdag 18/10/2018 start de aannemer met het gelijk maken van de steenslagverharding, die er reeds ligt. Dit duurt in principe 2 dagen. Bij deze bewerking worden de tijdelijke inritten weggenomen. Waar er voldoende ruimte is tussen de nieuwe rijweg en het perceel, kunnen ze nog even blijven liggen, maar dat is niet overal mogelijk.

Donderdag 25/10/2018 plaatst de aannemer de volgende funderings- en asfaltlaag. Gedurende die dag is het niet mogelijk om in de werkzone te komen met de wagen. Je kan dus ook niet de oprit verlaten als je wagen ’s ochtends nog thuis stond. 

De week nadien (week 44) wordt de betonverharding gegoten. De exacte datum hiervoor is nog niet gekend, maar de aannemer zal dit tijdig doorgeven. Vanaf deze dag wordt het stuk van de Kruisstraat en de Groenstraat 2 weken voor alle verkeer gesloten (uitgezonderd hulpdiensten).

Na deze 2 weken wordt het verkeer opnieuw toegelaten op het beton en worden de weggoten en boordstenen gegoten. Ook dit beton dient 2 weken uit te harden. Nadien maakt de aannemer opnieuw tijdelijke inritten naar je oprit.

Deze planning is onderhevig aan onvoorziene zaken en weersomstandigheden. 

Update 10/10/2018

Maandag 15 oktober 2018 start de volgende fase van de heraanleg van de Kruisstraat, namelijk tussen de Maltahoevelei en de Standplaats.

Tijdens deze periode is er ontsluiting voorzien via de Bruinstraat, weliswaar over steenslag ter hoogte van het kruispunt. Voor de bewoners van Erpsel en de Bruinstraat betekent dit dat er tijdelijk meer verkeer mogelijk is, omdat ook de bewoners van de Maltahoevelei, de Ernest Claesstraat en de Felix Timmermansstraat via de Bruinstraat moeten ontsluiten. Deze situatie houdt aan tot we een alternatief kunnen aanbieden door de vorderingen van de vorige fase tussen de Maltahoeveleid en de Groenstraat. Volgens de huidige planning wordt de rijweg daar in beton gestort in de week van 23 oktober. Tegen 19 november, eens de rijweg voldoende is uitgehard, is er ook ontsluiting via de Kruisstraat mogelijk. In de Bruinstraat en Erpsel worden een aantal plaatsen parkeervrij gehouden, zodat tegenliggen verkeer elkaar kan kruisen.

Update 18/09/2018

Op woensdag 19 september worden rioleringswerken uitgevoerd ter hoogte van het kruispunt Bruinstraat/Kruisstraat/Maltahoevelei. Deze werken zullen maximaal 2 weken duren. 

Om ervoor te zorgen dat de Maltahoevelei, de Ernest Claesstraat en de Felix Timmermansstraat gedurende deze werken bereikbaar blijven, sloot het lokaal bestuur een akkoord met de eigenaar van het hoekperceel Kruisstraat/Maltahoevelei. De aannemer legt een overwelving en een tijdelijke weg aan ter hoogte van het hoekperceel, zodat de omwonenden tijdens de werken steeds van en naar de wijk kan geraken via de Kruisstraat en de werf van de Groenstraat (steenpuin). Deze weg loopt door de werkzone, het is dus belangrijk om steeds goed op de werfsignalisatie te letten. 

Update 27/08/2018

De voorbije dagen werd de fundering voor het nieuwe fietspad aangelegd. De aannemer gaat de fundering deze week egaliseren. Op dat ogenblik wordt de inrit naar je oprit tijdelijk weggehaald. Op vrijdag 31 augustus wordt het beton gegoten (indien het weer dit toelaat). Het beton moet ongeveer drie weken uitharden. Tijdens de uithardingsperiode van het fietspadbeton, werkt de aannemer verder aan de voetpaden en parkeerstroken.

Deze week wordt gestart met de aanleg van de parkeerstroken tussen de Lange Weversstraat en zijweg Kruisstraat. Van zodra dit klaar is (normaal gezien eind volgende week), start de volgende rioleringsfase tussen de Groenstraat en de Bruinstraat. Volgende week starten ook de afkoppelingswerken op de privé-eigendommen. 

Update 05/07/2018

De aannemer Houwelyckx gaat in verlof van 14 juli tot en met 6 augustus 2018.

Ondanks het eerder moeizame verloop van de verwijdering van de oude riolering en het overkoppelen van private rioolaansluitingen op de nieuwe riolering, zal toch tegen het einde van de week het grootste deel van dit werk afgerond zijn. Ook de nutsmaatschappijen voorzien om tegen eind deze week klaar te zijn met het plaatsen van nieuwe kabels en leidingen. Op die manier kan voor het verlof elke oprit toegankelijk worden gemaakt. De afwerking van de bermen moet nog wachten, omdat de nutsmaatschappijen tijdens het bouwverlof nog putten moeten maken om elke woning op de nieuwe kabels over te koppelen.

In de Groenstraat wordt voor het verlof nog enkele dagen lang riolering geplaatst, maar ook daar wordt gezorgd voor een goede toegankelijkheid van elke woning tijdens het verlof.

Vanaf 7 augustus start de voorbereiding voor het aanleggen van het fietspad aan de even zijde en de afwerking van de bermen.

In de loop van de maand augustus wordt er ook gestart met de afkoppelingen op privaat domein.

Update 18/06/2018

Fase 1 : Aangezien de tussentijdse werken van de nutsmaatschappijen het niet mogelijk maken om de delen naast de rijweg op dit moment definitief af te werken, doet er zich tussentijds een opportuniteit voor om in deze fase toch al met de riolering uit de 2de fase te beginnen en dit te beëindigen vóór het komend bouwverlof. Aansluitend zal werk gemaakt worden van de aanleg van voetpaden, fietspaden en parkeerstroken. Dit zal vermoedelijk in de maand augustus kunnen plaatsvinden.

Fase 2 : Deze week wordt gestart met een volgende fase inzake de rioleringswerken in de Kruisstraat-Groenstraat.

Vanaf huisnummer 50 (waar een pompstation komt) wordt nieuwe riolering aangelegd en zo verder de Groenstraat in (tot aan de kruising met de Notmeirloop). Het is de bedoeling om met deze rioleringswerken klaar te zijn tegen 13 juli, de start van het bouwverlof waardoor het kruispunt Groenstraat-Kruisstraat terug berijdbaar zal zijn (tijdelijke steenslagverharding).

Vanaf 6 augustus hernemen de werken daar.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten