Energie- en klimaatactieplan Duffel 2030

De gemeenteraad van Duffel keurde op 25 september 2023 het Energie- en Klimaatactieplan Duffel 2030 goed.

Het lokaal bestuur Duffel engageerde zich reeds met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 om samen met de burgers en bedrijven de CO2-uitstoot met 40 % te reduceren tegen 2030 en Duffel beter weerbaar te maken tegen de effecten van de klimaatverandering: hitte, droogte en overstromingen. De acties en projecten om dit te concretiseren werden in een Energie- en Klimaatactieplan gegoten. Dit plan is het resultaat van een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, IGEMO en lokaal bestuur Duffel en gesprekken met een lokale stuurgroep Duffel 2030. Dit klimaatactieplan tekent de krijtlijnen uit en baseert zich daarbij vooral op de huidige noden en mogelijkheden in de gemeente.

Het plan is opgebouwd uit zeven speerpunten. Per speerpunt geven we een toekomstbeeld mee van hoe een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving eruit zou kunnen zien, een richting aan waar we naar toe willen werken.

Daarnaast hebben we per speerpunt operationele doelstellingen vooropgesteld. Die zijn een meer concrete vertaling en zeggen iets over wat we gaan doen.

Ben je op zoek naar acties en nieuws of wil je zelf ideeën aanreiken? Meer info vind je op www.duffel2030.be.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten