Kids-ID

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • de Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten.

Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert. 

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Voorwaarden?

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat. Je vraagt de Kids-ID aan bij het lokaal bestuur waar het kind is ingeschreven. Je dient hiervoor een afspraak te maken. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren,
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen,
 • een code 'contact ouders' om het systeem 'Hallo Ouders' te activeren.

Maak eerst een afspraak om de Kids-ID op te halen. Je neemt de codes mee bij het ophalen van de Kids-ID. 

Belgen op doorreis, die ingeschreven zijn in de consulaire registers van een consulaire post in het buitenland, kunnen voor hun kind een Kids-ID aanvragen in België:

 • in de Belgische gemeente waar ze laatst ingeschreven waren;
 • in de gemeente van hun geboorteplaats als ze nooit in België gewoond hebben;
 • in een gemeente naar keuze als ze nooit in België gewoond hebben en er evenmin geboren zijn.

Het kind en beide ouders dienen aanwezig te zijn bij de aanvraag.

Dit kan enkel in spoedprocedure. De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Procedure bij verlies of diefstal 

Bij verlies of diefstal van de Kids-ID, meldt een ouder het verlies of de diefstal aan DOCSTOP. Bel DOCSTOP op het gratis nummer 00800 2123 2123 om de kaart te blokkeren. Deze dienst is 24/24 uur bereikbaar. DOCSTOP stuurt een brief die de melding van verlies of diefstal bevestigt.

Een van de ouders doet aangifte bij de gemeente. Die geeft een bewijs van aangifte, dat geldt als vervangdocument in België. Als de gemeente gesloten is of je bent niet in je verblijfplaatsgemeente, doe je aangifte bij de politie. De elektronische functies van het identiteitsdocument zullen definitief ingetrokken worden. Een nieuwe Kids-ID kan onmiddellijk aangevraagd te worden. Dit kan enkel in het bijzijn van het kind waarvoor je een nieuwe Kids-ID wenst.

Prijs

 • Gewone procedure: 7,70 euro. 
 • Dringende procedure: 105 euro.
 • Uitzonderlijk zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel: 141,90 euro.

Wat meebrengen?

Breng volgend document mee naar je afspraak:

1 recente pasfoto met witte achtergrond.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten