Aanvraag of verlenging grafconcessie

Wil je een stoffelijk overschot of een asurne langer dan 10 jaar laten bewaren op de begraafplaats, dan is het nodig dat je een concessie neemt. 

Je kan een concessie nemen voor één of voor twee personen. Een concessie geldt voor 25 jaar en is hernieuwbaar. 

Je kan een concessie verlengen voor 10 of 25 jaar. Het is mogelijk de concessie maximum 3 keer te verlengen voor telkens een periode van 25 jaar (totaal maximum 100 jaar). Wens je de concessie enkel voor 10 jaar te verlengen, dan kan dat maar één keer. Je kan m.a.w. daarna de concessie niet meer verlengen met 10 of 25 jaar.

Een vroegere eeuwigdurende concessie kan je kosteloos verlengen voor 50 jaar. 

Als je de verlenging niet tijdig aanvraagt, dan vervalt de concessie.

Voorwaarden?

Een concessiehouder is verplicht om binnen een termijn van 6 maanden na de begraving van het stoffelijk overschot/asurne, een grafzerk/afdekplaat te plaatsen en deze te (laten) onderhouden. 

Graven die niet of slecht onderhouden worden kunnen in verwaarlozing worden gesteld. De nabestaanden krijgen dan één jaar de tijd om het graf terug te herstellen.
Na het verstrijken van dit jaar en bij niet herstelling zal het lokaal bestuur overgaan tot afbraak en de materialen wegnemen. De eventuele concessie wordt dan vroegtijdig beëindigd.

Hoe aanvragen?

Je doet je aanvraag bij het loket van burgerzaken in het gemeentehuis. 

Prijs

Concessie voor 25 jaar

 • Voor 1 persoon: 250 euro.
 • Voor 2 personen: 500 euro.
 • Voor 1 kind – 12 jaar: 125 euro. 

Plaatsing

 • Grafkelder: 450 euro.
 • Urnenkelder: 350 euro.
 • Nis in columbarium: 250 euro.
 • Naamplaatje herdenkingszuil: 2,50 euro.
 • Naamplaatje herdenkingsboom: 50 euro.

Verlenging van een concessie voor 25 jaar 

 • Voor 1 persoon: 250 euro.
 • Voor 2 personen: 500 euro.
 • Voor 1 kind – 12 jaar: 125 euro. 

Verlenging van een concessie voor 10 jaar 

 • Voor 1 persoon: 100 euro.
 • Voor 2 personen: 200 euro.
 • Voor 1 kind – 12 jaar: 50 euro.

In Duffel is er een belasting op de begraving van personen niet ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister van de gemeente.

 • 500 euro / begraving.
 • 250 euro / begraving voor kind –12 jaar.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten