Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied stedenbouwkundige voorschriften over bestemming, inrichting en beheer kan vastleggen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) vervangen de gewestplannen en de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA). Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Zo wordt er rechtszekerheid voor alle betrokken partijen gecreëerd. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Een RUP is dus een juridisch bindend plan dat wordt gebruikt als toetsingskader voor het bekomen van stedenbouwkundige vergunningen.

Volgende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gelden in onze gemeente:

Naam RUP Goedkeuringsdatum Status
nr. 1 - Hoogstraat - Containerpark

8 april 2010 (Deputatie)

Definitief
nr. 2 - Ter Elst - Kerkenblok

14 oktober 2020 (Deputatie)

Definitief
nr. 3 - Walemstraat 25 mei 2020 (Gemeenteraad) Definitief
nr. 4 - Open Ruimte West  11 december 2017 (Gemeenteraad) Definitief
nr. 5 - Bruul 25 mei 2020 (Gemeenteraad) Definitief
nr. 6 - Open Ruimte Oost (in opmaak) In opmaak

Daarnaast zijn er op bepaalde delen van de gemeente ook nog BPA’s en/of verkavelingen van toepassing. Deze kunnen op basis van een concrete ligging (administratief of kadastraal) op eenvoudig verzoek opgevraagd worden via omgeving@duffel.be.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten