Project fuifzaal

Lokaal bestuur Duffel start deze legislatuur met de bouw van een nieuwe fuifzaal. Op deze pagina kan je de vorderingen van het dossier volgen. 

Een nieuwe fuifzaal? Waarom?

De huidige fuifzaal @De Locht is te klein en verouderd. De zaal is twintig jaar geleden gerenoveerd in afwachting van andere fuifinfrastructuur. Duffelse jongeren en de jeugdraad gaven al snel aan dat de Locht geen geschikte fuifzaal was. Het huidige gemeentebestuur besliste dan ook om deze legislatuur werk te maken van een nieuwe fuifzaal. De bouw ervan is opgenomen als een actie in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.

Werkgroep jongeren

In 2019 is een werkgroep fuifzaal opgericht, bestaande uit jongeren en fuiforganisatoren. De werkgroep kreeg twee taken: suggesties doen rond de locatie voor de nieuwe zaal, én een bouwprogramma uitdenken. Ter inspiratie zijn verschillende andere fuifzalen bezocht. De komende periode zal de werkgroep mee bepalen welke ontwerper de zaal mag uittekenen, en hoe de zaal ingedeeld zal worden. Ben je jonger dan 30 of fuiforganisator en wil je ook betrokken worden? Meld je dan hieronder aan via de knop 'Ik meld me aan.' 

Ik meld me aan.

Locatie: domein de Pollepel

Het college besliste afgelopen week op basis van het locatie-onderzoek, het advies van de werkgroep jongeren en de input van buren en andere eigenaars om verder te gaan met het ontwerp van een fuifzaal op domein de Pollepel:

  • Locatie-onderzoek IGEMO: het Duffelse gemeentebestuur kocht in 2021 een deel van domein de Pollepel en onderzocht samen met IGEMO de voorbije maanden of dit domein een geschikte locatie is voor de geplande nieuwe fuifzaal. Het locatie-onderzoek is nu afgerond. Op basis van het onderzoek van Igemo blijkt het grasveld tussen feestzaal ’t Lepeltje en het Garageteater geschikt te zijn voor de bouw van een fuifzaal.
  • Advies werkgroep jongeren: de werkgroep lijstte volgende criteria op: een locatie die centraal gelegen is, bereikbaar met de fiets, met voldoende aandacht voor verkeersveiligheid en zo gebouwd dat ze minimale overlast geeft voor omwonenden. Ook niet onbelangrijk was de timing: de gemeente zocht een locatie waar op korte termijn gebouwd kan worden. Domein de Pollepel voldeed aan heel wat criteria en kwam daarom als favoriete locatie van de werkgroep uit de bus.
  • Input buren en andere eigenaars: het schepencollege ging eind oktober ook in gesprek met buurtbewoners en de andere eigenaars die op het domein gevestigd zijn. Daaruit bleek zoals verwacht dat er een aantal bezorgdheden leven bij de omwonenden. Vooral rond verkeersveiligheid voor de jongeren zelf en rond geluidsoverlast. Anderzijds was er ook begrip voor de zoektocht naar een locatie voor een fuifzaal, en zagen buren ook de kansen die de Pollepel bood.

Het bestuur engageert zich om de buren, andere eigenaars en jongeren te blijven betrekken bij het verdere ontwerp en op zoek te gaan naar oplossingen voor de bezorgdheden die benoemd zijn, ook los van het fuifzaaldossier.

Het grasveld tussen ’t Lepeltje en het Garageteater is de zone waarop een fuifzaal zal komen. Waar op dat veld de zaal exact zal komen, zal pas duidelijk worden in de ontwerp-fase (zie foto)

Naast het dossier rond de fuifzaal wordt ook nagedacht over een langetermijnvisie op domein de Pollepel: hoe kan het domein interessanter worden voor wandelaars, gezinnen en sporters.

Wat voor fuifzaal komt er?

In februari 2022 nam het college van burgemeester en schepenen een aantal beslissingen om de ontwerpopdracht voor te bereiden.

  • De zaal wordt gebouwd voor een capaciteit van 500 personen staand. De huidige fuifzaal op de Locht is geschikt voor 300 personen.
  • Er zal 12 keer per jaar een fuif mogen georganiseerd worden (vergelijkbaar met de frequentie op de Locht op dit moment).
  • De zaal zal niet verhuurd worden voor privé-evenementen.
  • Er zullen geen grote tent- of openluchtevenementen met geluidsoverlast georganiseerd worden op de Pollepel: de bestaande festivals en tentfuiven blijven op hun huidige locatie.

Eerstvolgende stappen:

  • IGEMO bereidt in de maand maart 2022 het bestek voor de zoektocht naar een bouwteam (architect + aannemer) voor.
  • We verwachten dat er in het najaar van 2022 gestart kan worden met het tekenen van een ontwerp.

Meer info?

vrijetijd@duffel.be of 015 30 72 50.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten