Een evenement organiseren in coronatijd

Opgelet: de informatie op deze pagina zal nog aangepast worden n.a.v. nieuwe coronamaatregelen.

Sinds 1 juli 2020 is het terug mogelijk om evenementen of andere eenmalige bijeenkomsten te organiseren. Die zijn wel aan strikte regels gebonden:

 • Voor elk type evenement is het maximum aantal bezoekers bepaald.
 • Sommige evenementen moeten verplicht een evenementenscan doorlopen.
 • Sommige evenementen hebben toelating nodig van het lokaal bestuur.
 • Sommige evenementen moeten rekening houden met uitgeschreven richtlijnen (protocols).

In het overzicht onderaan vind je per type bijeenkomst aan welke regels moet voldaan worden.

Privé-evenementen moeten aan enkele voorwaarden voldoen (zie overzichtstabel) maar moeten geen toelating aanvragen bij de gemeente zolang er minder dan 200 aanwezigen zijn.

De regels voor eetactiviteiten (buffetten, barbecues, enz.) zijn anders voor privé-evenementen of publieke evenementen: een privé-receptie of eetactiviteit voor meer dan 15 personen mag alleen doorgaan met een professionele cateraar. Voor publieke eetactiviteiten geldt deze regel niet: zij mogen zelf eten bereiden en serveren maar moeten wel de horecaregels nauwgezet volgen.

Opgelet: eetactiviteiten moeten ook de procedure die verder beschreven staat volgen (melding of toelating vragen + bijlage bezorgen).

Eetactiviteiten moeten aan volgende regels voldoen:

 • tussen de tafels is een afstand van minstens 1,5 meter gegarandeerd, tenzij een wand met een minimale hoogte van 1,8 meter wordt geplaatst;
 • een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan en elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden)
 • het dragen van een mondmasker is ook verplicht door het personeel in de keuken, tenzij er altijd 1,5m afstand kan worden gerespecteerd.
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan
 • terrassen en openbare ruimten worden op dezelfde manier georganiseerd (vergeet geen vergunning/toelating aan te vragen).

Organiseer je een openbaar evenement met je vereniging of als Duffelaar? Volg dan deze regels

Voor openbare evenementen van 16 tot 200 personen, NIET op de openbare weg:

 • Je vult een meldingsformulier categorie 1 in (zie onderaan deze pagina).
 • Je dient dit in samen met een verklaring dat je als organisator de 8 minimale regels voor evenementen zal toepassen, en artikel 4 en 5 uit het ministerieel besluit respecteert. Mail je aanvraag naar vrijetijd@duffel.be. Aanvragen die niet volledig zijn worden teruggestuurd.

De verklaring (minimale algemene regels voor kleine evenementen) die mee ingediend moet worden vind je onderaan als bijlage.

 • Als je drank schenkt of eten serveert moet je de regels voor de horeca volgen. Die regels vind je hier.
 • Je evenement wordt bekeken binnen het lokaal bestuur. Je ontvangt een antwoord en eventuele toelatingen via mail.

Voor openbare evenementen van 201 tot 500 personen OF op de openbare weg:

 • Je vult een meldingsformulier categorie 1 in (zie onderaan deze pagina).
 • Je dient dit in samen met je scan uit het Covid Event Risk Model én een Crowd Managementplan.

Onderaan vind je dit Crowd Managementplan.

 • Als je drank schenkt of eten serveert moet je de horecaregels volgen. Die regels vind je hier
 • Mail alles naar vrijetijd@duffel.be. Aanvragen die niet volledig zijn worden teruggestuurd.
 • Je evenement wordt besproken op een veiligheidscel, je ontvangt nadien een antwoord en eventuele toelatingen via mail. De veiligheidscel komt elke dinsdag samen in juli, tweewekelijks in augustus. Je dossier moet ten laatste maandagochtend om 9 u. zijn ingediend als je wil dat het besproken wordt op de veiligheidscel van dinsdag.

Onderaan vind je dit Crowd Managementplan.

Voor openbare evenementen van meer dan 500 personen of met een hoog risico op overlast:

 • Je vult een meldingsformulier categorie 2 in (zie onderaan deze pagina), tenzij je al een principiële toelating voor je evenement had ontvangen.
 • Je dient dit in samen met je scan uit het Covid Event Risk Model, een Crowd Managementplan en een volledig projectdossier.
 • Als je drank schenkt of eten serveert moet je de horecaregels volgen. Die regels vind je hier.
 • Mail alles naar vrijetijd@duffel.be . Aanvragen die niet volledig zijn worden teruggestuurd.
 • Je wordt uitgenodigd op een veiligheidsoverleg met alle betrokken veiligheidsdiensten. Je nodigt zelf het EHBO-bedrijf uit waarmee je samenwerkt.

Meer info: vrijetijdsloket – vrijetijd@duffel.be of 015 30 72 50.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten