Erkenning en subsidies jeugdwerkinitiatieven

Het lokaal bestuur Duffel erkent en subsidieert lokale jeugdwerkinitiatieven op basis van het gemeentelijk reglement i.v.m. de erkenning en subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven. 

Er zijn verschillende soorten subsidies:

  • basis-, werkings- en kampsubsidies,
  • subsidies voor jeugdhuizen,
  • impulssubsidies,
  • infrastructuursubsidies.

Voorwaarden?

Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen subsidies aanvragen, om erkend te worden moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je zetel hebben in Duffel en de meerderheid van je activiteiten in Duffel organiseren.
  • Vóór de aanvraag tot erkenning minstens een jaar actief geweest zijn als jeugdwerkinitiatief in Duffel.
  • Een begeleidersgroep hebben waarvan de helft jonger is dan 30 jaar.
  • Over een bankrekening beschikken op naam van de vereniging.

Hoe aanvragen?

Je vindt het reglement van het lokaal bestuur en het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten