Huisvuil (Diftar)

Je moet huisvuil aanbieden in een Diftar-container. IVAREM haalt om de twee weken het huisvuil op. In de ophaalkalender vind je de ophaaldagen. Je container moet ten laatste om 7 u. op de dag van de ophaling buiten staan op de openbare weg en ten vroegste om 20 u. de dag voordien. 
Sommige gezinnen moeten hun huisvuil aanbieden via een ondergronds collectief systeem voor restafval (OCT).

Elk gezin krijgt een plastic container met wielen. Standaard kan die 140 liter afval bevatten. Voor gezinnen met veel afval, voor verenigingen en scholen zijn er containers van 240 liter beschikbaar. Gezinnen met weinig afval of met plaatsgebrek kunnen een draagbare container van 40 liter aanvragen. Ieder gezin heeft recht op één gratis wisseling van container. Dit kan je doen door te bellen naar de gratis infolijn van IVAREM 0800 90 441. Gezinnen die hun afval moeten brengen naar het OCT, krijgen daarvoor een badge.

Indien je meer afval hebt dan in je container past, dan kan je een piekzak (3 euro) kopen bij het onthaal in het gemeentehuis. De piekzak zet je, samen met jouw container, buiten op de dag van ophaling. De piekzak mag niet meer dan 15 kg wegen. In specifieke gevallen (zoals vakantie) mag je een piekzak zonder container aanbieden. Je moet dan wel op voorhand de infolijn van IVAREM via het gratis nummer 0800 90 441 verwittigen.

Indien de straat niet toegankelijk is voor de ophaalwagen (wegenwerken, feestelijkheden …), bel dan naar omgeving en infrastructuur (omgevingsloket) voor meer informatie i.v.m. de ophaling. 

Indien de OCT defect is, mag je je afval niet naast de OCT zetten. Je moet je afval dan naar een andere OCT brengen of op een ander moment aanbieden. Meld het defect zeker ook aan IVAREM via het gratis nummer 0800 90 441. 

Het huisvuil mag geen afval bevatten dat selectief wordt ingezameld en ook geen dode dieren of scherpe voorwerpen (vb. injectienaalden). Je kan je huisvuil niet naar het recyclagepark brengen.

Hoe aanvragen?

Indien je in Duffel komt wonen, dan neem je best contact op met IVAREM via de gratis infolijn 0800 90 441 om je aansluiting te regelen. Als je verhuist, neem je eveneens best contact op met IVAREM.

Prijs

Je betaalt per ophaalbeurt 0,22 euro per kg afval en een bedrag voor de ophaling. Het bedrag dat je voor de ophaling betaalt is afhankelijk van de inhoud van je container: 

40 liter 0,70 euro
140 liter 1,20 euro
240 liter 1,70 euro

Elk gezin betaalt een voorschot van 60 euro op een rekening. Dat bedrag wordt telkens verminderd, op basis van het afval dat je aanbiedt.

Als het tegoed onder 15 euro daalt, ontvang je automatisch een vraag om het aan te vullen met een bedrag dat ongeveer overeenkomt met wat de huisvuilophaling voor een heel jaar aan je gezin kost.

Bijkomend wordt er een vaste belasting van 4,5 euro per maand aangerekend. Deze vaste bijdrage is niet gelinkt aan Diftar maar wordt wel aangerekend via de Diftar-rekening. Die vaste belasting dient als bijdrage voor alle kosten die met afvalbeheer hebben te maken (recyclagepark, ophaling papier en karton, afvalpreventie, ...).

Je kan bij het OCMW een sociale toelage vragen voor je kosten voor Diftar als je incontinentiemateriaal moet gebruiken of om andere medische redenen. Er bestaat ook een sociale toelage voor grote gezinnen. Van deze toelage wordt 30 euro overgeschreven op je Diftar-rekening.

Meer info

Meer informatie over Diftar kan je vragen via het gratis nummer 0800 90 441. Of neem een kijkje op www.ivarem.be.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten