Jeugdraad

Wat?

De jeugdraad is een officiële adviesraad van het lokaal bestuur Duffel. 

Samenstelling

In de raad zetelen jongeren en afgevaardigden van de jeugdverenigingen. Het lokaal bestuur is verplicht om aan deze groep advies te vragen over alle dossiers die kinderen en jongeren aanbelangen. De jeugdraad kan ook zelf vragen stellen aan het lokaal bestuur. Op die manier is de jeugdraad de spreekbuis voor de Duffelse kinderen en jongeren bij het lokaal bestuur. 

Werking

De jeugdraad komt ongeveer één keer per twee maanden samen. Er is een kerngroep die de vergaderingen voorbereidt. Iedereen kan deelnemen aan de jeugdraad en mee advies geven aan het gemeentebestuur.

De schepen voor jeugd en de deskundige jeugd kunnen - zonder stemrecht - aanwezig zijn op de jeugdraad om bepaalde dossiers toe te lichten, om info te verschaffen.

Wat doet deze raad?

De jeugdraad heeft drie taken:

  • Het lokaal bestuur adviseren over alles wat te maken heeft met kinderen en jongeren, zooals fuiven in Duffel, het jeugdhuis, subsidies voor jongeren, speelruimte, jongerenwelzijn, ondersteuning van jeugdverenigingen enz.
  • Jongeren en verenigingen met interesse in jeugdbeleid samenbrengen voor kennismaking en uitwisseling van ideeën.
  • Inspraak organiseren voor kinderen en jongeren wanneer dat nodig is.

Lidmaatschap en participatie

Alle Duffelse jongeren tot 30 jaar kunnen lid worden van de jeugdraad, tenzij ze een verkozen politiek ambt uitoefenen (bv. gemeenteraadslid). Je kan ook gewoon eens naar de jeugdraad komen zonder lid te zijn.

Wil je lid worden en mee stemmen? Bezorg dan je gegevens via deze link.

Wil je weten waar en wanneer de volgende jeugdraad plaatsvindt? Neem dan contact op met het vrijetijdsloket (vrijetijd@duffel.be).

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten