Oproep: deskundigen gezocht voor nieuwe kwaliteitskamer omgeving in Duffel

Gepubliceerd op: maandag 6 maart 2023 17.30 u.
Op 30 januari 2023 besliste de Duffelse gemeenteraad om een kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening op te richten. De gemeente is daarvoor op zoek naar externe deskundigen.

De kwaliteitskamer begeleidt en beoordeelt de belangrijkste ontwikkelingsprojecten in Duffel op het vlak van architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit. De kwaliteitskamer rapporteert als onafhankelijk adviesorgaan rechtstreeks aan het college van burgemeester en schepenen. Ze hanteert, naar het voorbeeld van het Vlaamse bouwmeesterschap, een integraal kwaliteitsbegrip en behartigt bijgevolg ‘de kwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, enz.’ (Visienota aan de Vlaamse Regering ‘Vlaams Bouwmeesterschap’, 2020).

De kwaliteitskamer zal in totaal vijf leden tellen: een gemeentelijke omgevingsambtenaar als secretaris, de schepen van omgeving als waarnemend lid en drie vaste externe deskundigen (van wie één als voorzitter optreedt), met deze profieltypes:

  • deskundige architectuur – stedenbouw/erfgoed
  • deskundige architectuur – stedenbouw/ruimtelijke planning
  • deskundige architectuur – landschap/infrastructuur/publieke ruimte

Elk van de deskundigen heeft minimaal vijf jaar professionele ervaring in ten minste twee van de opgesomde expertisegebieden. De kwaliteitskamer kan zich naar gelang van de dossiers laten bijstaan door bijkomende experten met volgende aanvullende expertisegebieden: water, mobiliteit, duurzaamheid en vastgoedrekenen. Er zal hiervoor een aanvullende lijst worden samengesteld van kandidaten die kunnen worden opgeroepen. Ook zal er een lijst van plaatsvervangers worden opgemaakt voor de vaste externe deskundigen.

De leden van de kwaliteitskamer worden benoemd door het college van burgemeester en schepenen van Duffel voor een periode van drie jaar (tot 31 maart 2026). Indien een lid van de kwaliteitskamer ontslag neemt, kan deze persoon vervangen worden. De dienst omgeving van de gemeente Duffel verzorgt het secretariaat van de kwaliteitskamer. Leden van de kwaliteitskamer hebben recht op presentiegeld.

Meer info:

  • Gelieve je kandidatuur in te dienen voor vrijdag 24 maart 2023, 11 u. via omgeving@duffel.be.
  • Voor de uitvoering van de opdracht wordt een vergoeding van 375 euro/half dagdeel (4 u.) voorzien.
  • Meer info bij de gemeente Duffel: Tim Calluy 015 30 72 65 of tim.calluy@duffel.be of Christoph Van Slagmolen 015 30 72 61 christoph.vanslagmolen@duffel.be

Contact

Omgevingsloket

Adres
Gemeentestraat 212570Duffel
Stratenplan
bekijk op Google Maps
T.
015 30 72 60
e-mail
omgeving@duffel.be

Het onthaal en het vrijetijdsloket in het gemeentehuis zijn toegankelijk tijdens de openingsuren. Voor onze andere diensten vragen we je een afspraak te maken. Neem hiervoor tijdig contact op met de dienst die je nodig hebt via telefoon of via e-mail. Met burgerzaken en het omgevingsloket kan je een afspraak maken via de website. Je kan daarnaast ook gebruik maken van ons digitaal loket. Alle info vind je via volgende link: werken op afspraak

Openingsuren
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten