Met welke coronamaatregelen moet ik rekening houden in Duffel?

Hieronder vind je een overzicht van verschillende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en van de Provincie Antwerpen. Deze moet je ook in onze gemeente naleven. De maatregelen gelden tot en met 26 augustus 2020. Ze zijn bedoeld om de veiligheid en gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Sociale bubbel = 5 vaste contacten per gezin (Nationale Veiligheidsraad)

Je sociale bubbel is beperkt tot dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Je mag met je sociale bubbel nauwere contacten hebben. Dat zijn contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd wordt gerespecteerd. Maar je moet wel in elke situatie voorzichtig blijven.
 

Avondklok tussen 23.30 en 6 u. (Provincie Antwerpen)

In onze provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6 u. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 6 u., tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen (bijvoorbeeld om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk, bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie). 

Buitenkomen = mondmasker dragen (Provincie Antwerpen)

 • Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet op het openbaar domein en elke private, maar voor het publiek toegankelijke plaats van het grondgebied van de provincie verplicht een mondmasker bij zich hebben. 

 • Het dragen van een mondmasker wordt verplicht op het publiek domein en op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 m niet kan worden gegarandeerd. Deze verplichting geldt niet in volgende gevallen:
  • Tijdens het nuttigen van eten en drinken.
  • In de private sfeer (thuis).
  • Tijdens het intensief sporten, voor zover en in de mate deze sport wordt uitgeoefend in de daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.
  • Bij intenstieve arbeidsinspanningen op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen. 

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Horeca sluit om 23 u. en individuele registratie verplicht (Provincie Antwerpen)

Cafés en restaurants sluiten om 23 u.

In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen altijd gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.

In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde gezin.

Individuele registratie in horecazaken is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22 u.

Het verkopen van alcohol voor meeneemgebruik is verboden tussen 22 en 6 u.

Samenscholingen van meer dan 10 personen verboden (Provincie Antwerpen)

Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte. Een uitzondering hierop vormen de samenkomsten van minderjarigen bij een begeleide activiteit in de openbare ruimte.

Winkel alleen + maximum 30 minuten (Nationale Veiligheidsraad)

Je moet alleen gaan winkelen en je mag maximum 30 minuten in de winkel blijven, behalve als je op afspraak komt. Je kan wel met twee gaan winkelen als je dat doet met een minderjarige met wie je onder hetzelfde dak woont of wanneer je iemand begeleidt die hulp nodig heeft.

Niet funshoppen op markt (Provincie Antwerpen)

Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel – of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is - en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.

Sporten (Provincie Antwerpen)

Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd.

Voor sporten in georganiseerd verband geldt: 

Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:

 • De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen.
 • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen.
 • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan.
 • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd. 

Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:

 • De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
 • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan.
 • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100 m2.
 • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht.

Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:

 • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen.
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan.
 • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100 m2.

Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen. 
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan.
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100 m2.

Voor sporten in fitnesscentra 

 • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn. 

Thuiswerken verplicht (Provincie Antwerpen)

Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit omwille van de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.

Gratis treintickets pas vanaf september (Nationale Veiligheidsraad)

Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september. 

Reisplannen? Vergeet identificatieformulier niet in te vullen (Nationale Veiligheidsraad)

Sinds 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Public Health Passenger Locator Form) invullen. Wie reisplannen heeft of terugkomt uit het buitenland kan meer informatie vinden op https://diplomatie.belgium.be/nl

 

Waar vind ik meer informatie?

Via de link hieronder vind je binnenkort een aangepast overzicht van antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen die de federale overheid heeft genomen.

Veel gestelde vragen maatregelen federale overheid

 • Vragen over gezondheid en openbare orde? 0800 14 689 
 • Vragen over economie? 0800 120 33

Via de link hieronder vind je binnenkort een overzicht van antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen van de Provincie Antwerpen.

Veel gestelde vragen maatregelen Provincie Antwerpen

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten