Bezoekregeling woonzorgcentrum

Update 1 september 2021- Er geldt een aangepaste bezoekregeling. Deze wordt regelmatig gewijzigd vanwege de (gevolgen van de) circulatie van COVID-19 in de maatschappij. Verder dienen we uiteraard de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid te volgen. Meer info vind je ook steeds op de Facebookpagina van het woonzorgcentrum.

Bezoekregeling

 • Elke bewoner kan vanaf 1 september een onbeperkt aantal contacten hebben, dus zonder mondmasker en waarbij fysiek contact mogelijk is op de kamer (bij verplaatsingen doorheen het gebouw moeten alle bezoekers steeds een chirurgisch mondmasker dragen). Bij aanwezigheid van meerdere bezoekers voor één bewoner, dienen de bezoekers te waken over mogelijke hoogrisicocontacten tussen de verschillende bezoekers.
 • Elke bezoeker dient zich te registreren; er worden formuliertjes voorzien aan het onthaal waarop de bezoeker deze registratie zelf dient uit te voeren. Je kan dit formulier ook downloaden (zie onderaan deze pagina). In het Word-formaat kan je het via de computer invullen zodat je het niet schriftelijk hoeft te doen. Vul je het toch graag schriftelijk in? Dan kan je de pdf downloaden en afprinten. De ingevulde formulieren kunnen dan per afdeling (in de inkomhal) achtergelaten worden. De verplichting tot registratie van elke bezoeker (met naam, adres, telefoon en band met de bewoner) blijft bestaan. We vragen bezoekers uitdrukkelijk om dit dan ook te blijven doen.
 • Ben je op reis of ziek geweest? Hou dan rekening met volgende bepalingen: Bezoekers die positief getest zijn, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen tijdens een periode van 10 dagen niet op bezoek komen. Bezoekers die terugkeren van vakantie volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine (zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/). Als zij na hun buitenlands verblijf in quarantaine moeten, spreekt het voor zich dat zij gedurende die periode niet op bezoek kunnen komen. Bezoekers die een hoogrisicocontact hadden, volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine. Zie: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen. Tijdens de mogelijke quarantaineperiode kunnen zij niet op bezoek komen.
 • Bezoek is alle dagen mogelijk, telkens tussen 8 en 21 u.
 • Externe huisdieren worden toegelaten. Na het aanraken van een dier, moeten de handen onmiddellijk gewassen of ontsmet worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de persoon die het huisdier meebrengt.

Uitgaansregeling 

De bewoner kon al binnenshuis bij zijn/haar contacten op bezoek gaan. Er gelden vanaf 1 september geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat daarbij aanwezig kan zijn. We vragen wel uitdrukkelijk om dit bezoek individueel af te spreken tussen bewoner/contact en de afdeling waar de bewoner verblijft. 

Bij het op bezoek gaan, worden de federale richtlijnen gevolgd. Welke zijn deze? Klik hier.

Niet-medische contactberoepen en quarantaine 

 • Kappers of kapsters en andere niet-medische contactberoepen (pedicure, schoonheidsspecialist, …) mogen langskomen in het woonzorgcentrum en mogen opnieuw werken in de bewonerskamer. De gebruikte ruimte (er kan bv. ook gebruik gemaakt worden van een badkamer) moet voldoende verlucht worden én bewoner en dienstverlener dienen een chirurgisch mondmasker te dragen tijdens de behandeling en handhygiëne toe te passen voor en na de behandeling. 
 • Nieuwe bewoners, afkomstig uit een thuissituatie of een andere zorginstelling, die gevaccineerd zijn (dus vanaf ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de tweede prik), dienen bij opname getest te worden maar moeten nadien niet langer in kamerisolatie. Bij niet of niet volledig gevaccineerde bewoners blijft de kamerisolatie behouden tot het testresultaat bekend is. Meestal houdt dit in dat deze kamerisolatie ongeveer 1 à 2 dagen duurt - voorheen was dit 10 dagen.
 • Het bovenstaande geldt ook voor gevaccineerde bewoners van het woonzorgcentrum die gehospitaliseerd worden en nadien terugkeren naar het woonzorgcentrum. Deze test kan wegvallen als uit overleg tussen ons woonzorgcentrum en het ziekenhuis blijkt dat de bewoner recent negatief getest is in het ziekenhuis. Opgelet: we ondervinden dat ziekenhuizen soms sneltesten gebruiken alvorens bewoners naar een woonzorgcentrum te laten vertrekken. Dit heeft geen nut aangezien alleen een PCR-test voldoende zekerheid geeft m.b.t. een eventuele besmetting.
 • Uiteraard dient een bewoner die positief zou worden getest, 14 dagen in quarantaine te gaan.

 Cafetaria 

 • De toegang is enkel voorzien voor bewoners, en voor bewoners met hun bezoekersdie geregistreerd zijn, tijdens hun bezoek aan deze bewoners. Externen hebben nog steeds géén toegang tot de cafetaria. 
 • De cafetaria wordt in de eerste plaats gezien als een ontmoetingsruimte. Bewoners en hun bezoekers kunnen er dagelijks gebruik van maken tussen 9 en 11.30 u. en 14 en 21 u., zowel binnen als -bij voorkeur- buiten. 
 • Het nuttigen van dranken en snacks, die ter plekke verkocht worden, is dagelijks mogelijk tussen 14 en 17 u.
 • De gekende voorzorgsmaatregelen gelden in de cafetaria: dragen van een mondmasker bij verplaatsingen, handhygiëne en afstand tussen de tafelgezelschappen, die maximum uit 8 personen mogen bestaan. Het is nog steeds niet toegestaan bestellingen aan de toog te doen.
 • Aangezien de richtlijnen hieromtrent niet eenduidig zijn, staan we toe dat betalingen cash gebeuren. Uiteraard kan het verbruik van de bewoner worden genoteerd en verrekend via de factuur.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten