Bezoekregeling woonzorgcentrum

Update 1 maart 2021: binnenkort wordt de informatie op deze pagina opnieuw aangepast.

Vanaf maandag 1 februari is bezoek toelaten bij bewoners die nu op de eerste verdieping verblijven én die genezen zijn van hun infectie. Opgelet: dit bezoek zal veilig kunnen gebeuren maar dezelfde voorwaarden als voor de uitbraak zullen gelden (één vaste en één wisselende bezoeker). Bezoek is enkel mogelijk van maandag t.e.m. zaterdag, telkens van 9 tot 18 u. Bezoek op zondag is niet mogelijk. Meer info vind je ook steeds op de Facebookpagina van het woonzorgcentrum.

Er geldt een aangepaste bezoekregeling; deze wordt regelmatig gewijzigd vanwege de (gevolgen van de) circulatie van COVID-19 in de maatschappij. Verder dienen we uiteraard de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid te volgen.

Minstens wekelijks zullen we elke donderdag, in samenspraak met onze coördinerend arts, dokter Wim Reyntjens, evalueren in welke situatie we ons bevinden en je hierover inlichten.

Basisregels

 • Residenten mogen het woonzorgcentrum niet meer verlaten, tenzij mits toestemming van de directie (bv. voor een afspraak bij een notaris, dus niet meer voor een familiebezoek).
 • Er mag één vaste bezoeker aangeduid worden en één bezoeker die om de twee weken wisselt. De vaste bezoeker moet een witte badge dragen. Deze moet bij elk bezoek gedragen worden. De andere bezoeker krijgt een gekleurde badge. Badges worden, na registratie, ter beschikking gesteld door het WZC.
 • Elke bezoeker, ook een kind onder de 8 jaar, dient een chirurgisch mondmasker te dragen. Bezoekers dienen dit zelf mee te brengen.
 • Ook de bewoner dient een chirurgisch mondmasker te dragen gedurende de periode dat de bewoner een bezoeker ontvangt. Dit mondmasker wordt voorzien door het woonzorgcentrum.
 • Bezoek is alle weekdagen mogelijk van 9 tot 20 u. en op zaterdag van 9 tot 17 u. Op zondag is bezoek niet mogelijk.
 • Op de kamer is maar één bezoeker tegelijk toegestaan. Deuren en ramen blijven geopend. We adviseren om zoveel als mogelijk met bezoek naar de cafetaria of naar de binnentuin te gaan.
 • Noch in de cafetaria, noch in de binnentuin (en ook niet op de kamer) mogen gedurende het bezoek versnaperingen of dranken genuttigd worden.
 • Iedereen die het woonzorgcentrum de eerste keer betreedt, dient een verklaring op eer in te vullen waarin de basisprincipes worden toegelicht (afstand, geen symptomen vóór bezoek, dragen van een mondmasker, geen contact met COVID-19 positieve personen in de afgelopen 14 dagen, registratie en goede handhygiëne). Vanaf het moment dat bezoek opnieuw mogelijk is, zullen we een andere registratiemethode gebruiken voor bezoekers. Bedoeling is deze nog eenvoudiger, veiliger en privacy-proof (GDPR) te maken. Concreet zal elke bezoeker een aangepaste, persoonlijke badge met een streepjescode krijgen, die dient aangeboden te worden aan een kaartlezer. Op die manier registreer je contactloos jouw bezoekmoment; verder krijg je bij aanmelding telkens de geldende (hygiënische) maatregelen te zien. Meer info volgt later.

Voor een gezonde binnenlucht is het noodzakelijk te blijven ventileren en verluchten, ook in de winter. 

We herhalen onze vraag aan de familie om niet op bezoek te komen wanneer zich het volgende voordoet:

 • je had tijdens de voorbije 14 dagen symptomen die een vermoeden geven van een besmetting van het COVID-19 virus.
 • je onderging een positieve COVID-19 test tijdens deze periode.
 • je kwam tijdens de voorbije 14 dagen in nauw contact met een COVID-19 besmette persoon.
 • je verbleef gedurende de voorbije 14 dagen in een gebied dat door de FOD Buitenlandse Zaken is ondergebracht onder de categorie ‘rood’; zie: https://diplomatie.belgium.be/nl.

Tot nu zagen we dat de meeste bezoekers de gemaakte afspraken nakwamen. In het belang van onze residenten (en de mogelijkheid tot bezoek) vragen we iedereen om bovenstaande afspraken strikt te blijven naleven.

Vaccinatie en bezoek in 2021

De federale overheid heeft vastgelegd wie als eerste dankzij een vaccin bescherming zal genieten tegen COVID-19. Dat zijn in deze volgorde: de bewoners en personeel van woonzorgcentra, zorgpersoneel, 65-plussers en 45-plussers met aandoeningen. Hoe snel de prioritaire groepen ingeënt worden, weten we niet. Dat hangt af van de snelheid waarmee de vaccins geleverd zullen worden.

Daarna is alles echter nog niet terug zoals voor het coronavirus. Het is een illusie om te denken dat alle bewoners van ons woonzorgcentrum na die eerste vaccinatieronde beschermd zijn. De eerste resultaten van de vaccins tonen dat ze (erg) doeltreffend zijn, maar niet iedereen beschermen. Daarnaast blijven er, zelfs na de prioritaire vaccinatierondes, nog 7 miljoen Belgen over die niet ingeënt zijn. Hun risico is lager, maar niet nul. Tot slot blijft ons woonzorgcentrum een collectieve woonst waarin een virale besmetting, ondanks alle maatregelen die we namen en nemen, snel kan circuleren.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten