Bezoekregeling woonzorgcentrum

Update 5 mei 2022: er geldt een aangepaste bezoekregeling. Deze wordt regelmatig gewijzigd vanwege de (gevolgen van de) circulatie van COVID-19 in de maatschappij. Verder dienen we uiteraard de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid te volgen. Meer info vind je ook steeds op de Facebookpagina van het woonzorgcentrum.

Bezoekregeling

 • Elke bewoner, behalve indien positief getest, kan sinds 1 september 2021 een onbeperkt aantal contacten hebben. Bezoekers vanaf 12 jaar zijn evenwel verplicht altijd een chirurgisch mondmasker te dragen: dus niet alleen bij het betreden van de voorziening, bij verplaatsingen door de voorziening maar ook tijdens het bezoekmoment (ongeacht of de afstandsregel al dan niet kan worden gerespecteerd). Ook bewoners dragen tijdens het bezoekmoment - indien mogelijk - een mondmasker. Als een bewoner zich veiliger voelt door het dragen van een mondmasker, dan kan een bezoeker of een bewoner er één vragen aan een verpleegkundige of zorgkundige (op de verpleegpost).
 • Zolang er positief geteste bewoners verblijven in het woonzorgcentrum, dienen alle interne en externe zorg- en dienstverleners, vrijwilligers, enz. die in rechtstreeks contact komen met de bewoners verplicht een FFP2-mondmasker te dragen vanaf het betreden van de voorziening, tijdens de volledige aanwezigheidsduur. Op dit moment geldt deze verplichting niet (meer), maar het wordt wel geadviseerd.
 • Wat met hoog- en laag-risicocontacten bij bezoekers? Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen minimum 10 dagen (duur isolatieperiode en 3 dagen voorzichtigheid) niet op bezoek gaan in ons woonzorgcentrum. Daarnaast kunnen alle bezoekers (ongeacht hun vaccinatiestatus) na een hoog-risicocontact tot en met 10 dagen na het hoog-risicocontact niet op bezoek komen. En tot slot: vermits aan laag-risicocontacten (ongeacht hun vaccinatiestatus) wordt gevraagd de contacten tot een minimum te beperken, wordt aan deze bezoekers uiterste voorzichtigheid gevraagd en strikte handhygiëne toe te passen, afstand te houden, steeds op correcte wijze een chirurgisch mondmasker te dragen, enz.
 • Ben je op reis geweest? Hou dan rekening met volgende bepalingen: bezoekers die terugkeren van vakantie volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine (zie https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/). Als zij na hun buitenlands verblijf in quarantaine moeten, spreekt het voor zich dat zij gedurende die periode niet op bezoek kunnen komen.
 • Bezoek is elke dag mogelijk, telkens tussen 8 en 21 u.
 • Externe huisdieren worden toegelaten. Na het aanraken van een dier, moeten de handen onmiddellijk gewassen of ontsmet worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de persoon die het huisdier meebrengt.

Uitgaansregeling 

 • De bewoner, tenzij hij/zij positief is getest, kon al binnenshuis bij zijn/haar contacten op bezoek gaan. Er gelden sinds 1 september geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat daarbij aanwezig kan zijn. We vragen wel uitdrukkelijk om dit bezoek individueel af te spreken tussen bewoner/contact en de afdeling waar de bewoner verblijft. 
 • Bij het op bezoek gaan, worden de federale richtlijnen gevolgd. Welke zijn deze? Klik hier.
 • Voorafgaand aan een familiebijeenkomst kunnen de bewoner en de andere genodigden best een zelftest afnemen. Een bewoner die op familiebezoek gaat, kan daarom één zelftest en één chirurgisch mondmasker meekrijgen, zodat de test net vóór het bezoek kan afgenomen worden (opgelet: onze personeelsleden nemen deze niet af, dit dient te gebeuren door de bewoner of een familielid, net voor het familiebezoek). Hoe dit te doen? Kijk hier (algemeen) en hier (video van de producent). Raadpleeg steeds de laatste informatie rond wat u moet doen bij een positief of negatief resultaat van de test: https://www.info-coronavirus.be/nl/zelftest/.
 • Eén zelftest per bewoner per extern bezoek kan verkregen worden op de verpleegpost van de afdeling waar de bewoner verblijft. Bedankt om de zelftesten alleen maar te gebruiken voor de bewoner.

Testing en quarantaine van bewoners

 • Bij bewoners die symptomen vertonen, wordt steeds minimum een PCR-test afgenomen door een verpleegkundige van het WZC. Het labo waar we mee samenwerken, liet weten dat zij tot en met 31/05 automatisch elke PCR-test niet alleen op COVID-19 maar ook op Influenza A en B én RSV testen.
 • In afwachting van het testresultaat geldt voor elke bewoner, die getest werd, een contactdruppel-isolatie (quarantaine). Is de test positief, dient de bewoner gedurende 10 dagen in contactdruppel-isolatie te gaan. Is de test negatief, wordt de isolatie stopgezet, tenzij de behandelend arts een zogenaamd vals negatief resultaat of een andere besmettelijke aandoening vermoedt.
 • Bewoners die een zogenaamd hoog-risicocontact hadden, dienen een test te ondergaan op dag 1 en dag 3, na het hoog-risicocontact. Totdat het resultaat van de tweede test bekend is, geldt ook voor hen een contactdruppel-isolatie (quarantaine).
 • Nieuwe bewoners, afkomstig uit een thuissituatie of een andere zorginstelling, die gevaccineerd zijn (dus vanaf ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de derde of vierde prik), dienen bij opname getest te worden maar moeten nadien niet langer in kamerisolatie. Bij niet of niet volledig gevaccineerde bewoners blijft de kamerisolatie behouden tot het testresultaat bekend is. Meestal houdt dit in dat deze kamerisolatie ongeveer 1 à 2 dagen duurt - voorheen was dit 10 dagen.

Niet-medische contactberoepen

 • Kappers of kapsters en andere niet-medische contactberoepen (pedicure, schoonheidsspecialist, enz.) mogen langskomen in het woonzorgcentrum en mogen opnieuw één op één werken in de bewonerskamer. De gebruikte ruimte (er kan bv. ook gebruik gemaakt worden van een badkamer) moet voldoende verlucht worden én de dienstverlener dient een chirurgisch mondmasker te dragen; de bewoner een chirurgisch mondmasker. Handhygiëne dient toegepast door dienstverlener en bewoner voor en na de behandeling. 
 • We raden aan bewoners en/of hun familie aan om steeds op voorhand afspraken te maken met de afdeling waar de bewoner verblijft, wanneer een externe dienstverlener langs zal komen.

 Cafetaria 

 • De toegang is enkel voorzien voor bewoners, en voor bewoners met hun bezoekers tijdens hun bezoek aan deze bewoners. Externen hebben nog steeds géén toegang tot de cafetaria.De cafetaria wordt in de eerste plaats gezien als een ontmoetingsruimte. Bewoners van een afdeling zonder drie of meer aan mekaar gelinkte besmettingen en hun bezoekers kunnen er dagelijks gebruik van maken tussen 9 en 11.30 u. en 14 en 21 u., zowel binnen als - bij voorkeur - buiten. 

 • Het nuttigen van dranken en snacks, die ter plekke verkocht worden, is dagelijks mogelijk tussen 14 en 17 u.
 • De gekende voorzorgsmaatregelen gelden in de cafetaria van ons woonzorgcentrum: dragen van een mondmasker bij verplaatsingen, handhygiëne, ontsmetten van tafels en stoelen na gebruik en afstand tussen de tafelgezelschappen, die maximum uit 6 personen mogen bestaan. Het is toegestaan bestellingen aan de toog te doen.
 • Buiten de openingsuren van de cafetaria ben je met een bewoner nog steeds welkom in die ruimte (behalve tussen 11.30 en 13.30 u.) maar dan geldt voor bezoekers dezelfde mondmaskerplicht, zoals in de overige lokalen en kamers van het gebouw. Opgelet: de organisatie van activiteiten en erediensten waarbij ook familie van bewoners of andere externen worden betrokken in het woonzorgcentrum, is zowel binnenshuis als in open lucht niet toegestaan; het zou dus kunnen dat je op sommige momenten de toegang tot de cafetaria wordt ontzegd.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten