Bezoekregeling woonzorgcentrum

Update 31 oktober 2022: De informatie op deze pagina wordt regelmatig gewijzigd vanwege de (gevolgen van de) circulatie van COVID-19 in de maatschappij. Verder dienen we uiteraard de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid te volgen. 

Bezoekregeling

 • Wegens de circulatie van Covid-19 in de maatschappij geldt momenteel volgende maatregelen: Pas handhygiëne toe bij het begin en het einde van je bezoek. Je vindt doorheen het hele gebouw dispensers met handontsmetting. Ventileer de kamer van de bewoner tijdens je bezoek (het raam op een kier is voldoende). Het Agentschap Zorg en Gezondheid beveelt nog steeds sterk aan dat alle bezoekers een chirurgisch mondmasker dragen. Het is uiteraard aan de bezoeker om zélf te beslissen over het dragen van extra bescherming voor zichzelf en voor anderen. We stellen geen mondmaskers (meer) ter beschikking aan bezoekers. 
 • Bezoek is elke dag mogelijk, telkens tussen 8 en 21 u.
 • Elke bewoner, behalve indien positief getest, kan sinds 1 september 2021 een onbeperkt aantal contacten hebben. Bezoekers vanaf 12 jaar wordt aangeraden altijd een chirurgisch mondmasker te dragen: dus niet alleen bij het betreden van de voorziening, bij verplaatsingen door de voorziening maar ook tijdens het bezoekmoment (ongeacht of de afstandsregel al dan niet kan worden gerespecteerd). Ook bewoners dragen tijdens het bezoekmoment - indien mogelijk - een mondmasker. Als een bewoner zich veiliger voelt door het dragen van een mondmasker, dan kan een bezoeker of een bewoner er één vragen aan een verpleegkundige of zorgkundige (op de verpleegpost).
 • Wat met hoog- en laag-risicocontacten bij bezoekers? Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen minimum 10 dagen (duur isolatieperiode en 3 dagen voorzichtigheid) niet op bezoek gaan in ons woonzorgcentrum. Daarnaast kunnen alle bezoekers (ongeacht hun vaccinatiestatus) na een hoog-risicocontact tot en met 10 dagen na het hoog-risicocontact niet op bezoek komen. En tot slot: vermits aan laag-risicocontacten (ongeacht hun vaccinatiestatus) wordt gevraagd de contacten tot een minimum te beperken, wordt aan deze bezoekers uiterste voorzichtigheid gevraagd en strikte handhygiëne toe te passen, afstand te houden, steeds op correcte wijze een chirurgisch mondmasker te dragen, enz.
 • Ben je op reis geweest? Hou dan rekening met volgende bepalingen: bezoekersdie terugkeren van vakantie volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine (zie https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/). Als zij na hun buitenlands verblijf in quarantaine moeten, spreekt het voor zich dat zij gedurende die periode niet op bezoek kunnen komen.
 • Externe huisdieren worden toegelaten. Na het aanraken van een dier, moeten de handen onmiddellijk gewassen of ontsmet worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de persoon die het huisdier meebrengt.

Uitgaansregeling 

 • De bewoner, tenzij hij/zij positief is getest, kon al binnenshuis bij zijn/haar contacten op bezoek gaan. Er gelden sinds 1 september 2021 geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat daarbij aanwezig kan zijn. We vragen wel uitdrukkelijk om dit bezoek individueel af te spreken tussen bewoner/contact en de afdeling waar de bewoner verblijft. 
 • Bij het op bezoek gaan, worden de federale richtlijnen gevolgd. Welke zijn deze? Klik hier.

Testing en quarantaine van bewoners

 • Bij bewoners die symptomen vertonen, wordt steeds minimum een PCR-test afgenomen door een verpleegkundige van het woonzorgcentrum.
 • In afwachting van het testresultaat geldt voor elke bewoner, die getest werd, een contactdruppel-isolatie (quarantaine). Is de test positief, dient de bewoner gedurende 7 dagen in contactdruppel-isolatie te gaan, gevolgd door 3 dagen van verhoogde waakzaamheid. Is de test negatief, wordt de isolatie stopgezet, tenzij de behandelend arts een zogenaamd vals negatief resultaat of een andere besmettelijke aandoening vermoedt.
 • Nieuwe bewoners, afkomstig uit een thuissituatie of een andere zorginstelling, die gevaccineerd zijn (dus vanaf ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de derde, vierde of vijfde prik), dienen bij opname getest te worden maar moeten nadien niet langer in kamerisolatie. Bij niet of niet volledig gevaccineerde bewoners blijft de kamerisolatie behouden tot het testresultaat bekend is. Meestal houdt dit in dat deze kamerisolatie ongeveer 1 à 2 dagen duurt - voorheen was dit 10 dagen.

Niet-medische contactberoepen

 • Kappers of kapsters en andere niet-medische contactberoepen (pedicure, schoonheidsspecialist, enz.) mogen langskomen in het woonzorgcentrum en mogen opnieuw één op één werken in de bewonerskamer. De gebruikte ruimte (er kan bv. ook gebruik gemaakt worden van een badkamer) moet voldoende verlucht worden én de dienstverlener wordt geadviseerd een chirurgisch mondmasker te dragen. Handhygiëne dient toegepast door dienstverlener en bewoner voor en na de behandeling. 
 • We raden aan bewoners en/of hun familie aan om steeds op voorhand afspraken te maken met de afdeling waar de bewoner verblijft, wanneer een externe dienstverlener langs zal komen.

 Cafetaria 

 • De toegang is enkel voorzien voor bewoners, en voor bewoners met hun bezoekers tijdens hun bezoek aan deze bewoners. Externen hebben nog steeds géén toegang tot de cafetaria. De cafetaria wordt in de eerste plaats gezien als een ontmoetingsruimte, ook voor de bewoners van de assistentiewoningen De Craene. Bewoners van een afdeling zonder drie of meer aan mekaar gelinkte besmettingen en hun bezoekers kunnen er dagelijks gebruik van maken tussen 9 en 11.30 u. en 14 en 21 u., zowel binnen als - bij voorkeur - buiten. 

 • Het nuttigen van dranken en snacks, die ter plekke verkocht worden, is dagelijks mogelijk tussen 14 en 17 u.
 • De gekende voorzorgsmaatregelen gelden in de cafetaria van ons woonzorgcentrum: handhygiëne, ontsmetten van tafels en stoelen na gebruik en afstand tussen de tafelgezelschappen, die maximum uit 6 personen mogen bestaan. Het is toegestaan bestellingen aan de toog te doen.
 • Buiten de openingsuren van de cafetaria ben je met een bewoner nog steeds welkom in die ruimte (behalve tussen 11.30 en 13.30 u.). Opgelet: de organisatie van activiteiten en erediensten waarbij ook familie van bewoners of andere externen worden betrokken in het woonzorgcentrum, is afhankelijk van de epidemiologische situatie; het zou dus kunnen dat je op sommige momenten de toegang tot de cafetaria wordt ontzegd.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten