Bezoekregeling serviceflats (De Craene)

Vanaf maandag 3 augustus bestaat de mogelijkheid tot bezoek aan de bewoners van de flats, maar dan wel onder een aantal voorwaarden. We sommen hieronder de voornaamste richtlijnen op:

  • Social distancing (fysieke afstand) dient maximaal gegarandeerd te worden. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.
  • Alle externe zorg- en dienstverleners en andere bezoekers die de flats betreden, worden in het kader van het contactonderzoek, geregistreerd met minimaal volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer en band met de bewoner.
  • Bezoekers mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19, noch een hoog-risicocontact zijn, noch vakantie hebben genoten in een land of regio dat door de FOD Buitenlandse Zaken is aangeduid onder de code ‘oranje’ of ‘rood’.
  • Bewoners van een serviceflat kunnen enkel een persoonlijke bubbel vormen met hun eventuele huisgenoot. Er kan dus geen bubbel gevormd worden per verdieping.
  • Vanaf 3 augustus is het toegestaan dat per flat vijf personen, in tegenstelling tot vier personen voorheen, deel uitmaken van de sociale bubbel. De sociale bubbel kan bestaan uit bezoekers (familie, vrienden, …) van de bewoner én bewoners van de flats die niet tot de persoonlijke bubbel van de bewoner behoren. De personen van de sociale bubbel mogen niet meer wijzigen, in tegenstelling tot voorheen. Bezoek dient niet langer beperkt te worden tot vaste, afgesproken momenten.
  • Alle (personen binnen de) bubbels moeten steeds onderling een afstand van minimaal 1,5 meter respecteren. Dit geldt binnen de sociale bubbel maar uiteraard niet binnen de persoonlijke bubbel. Als de afstand van 1,5 meter niet kan bewaard worden, moeten de bewoner(s) en de bezoeker(s) een mondmasker dragen, behalve in de persoonlijke bubbel.
  • Zolang door de Nationale Veiligheidsraad een samenscholingsverbod wordt opgelegd, blijven (groeps)activiteiten in de gemeenschappelijke ruimten verboden.
  • Activiteiten en bezoek in open lucht blijven de voorkeur wegdragen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten