Bekendmakingen

Overzicht bekendmakingen

 • Autonoom gemeentebedrijf Duffel

  Binnenkort vind je hier de oprichtingsakte, de statuten en de besluiten van de raad van bestuur van autonoom gemeentebedrijf Duffel.

 • Beleidsrapporten

  Hier vind je de beleidsrapporten van het lokaal bestuur.

 • Brandweerzone Rivierenland

  Hier vind je de bekendmakingen van brandweerzone Rivierenland.

 • College van burgemeester en schepenen

  Hier vind je de samenstelling en (binnenkort) de besluiten van het college van burgemeester en schepenen.

 • Gemeenteraad

  Hier vind je de samenstelling en de agenda's, besluiten en notulen van de gemeenteraad.

 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

  Hier vind je de oprichtingsaktes en statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin lokaal bestuur Duffel betrokken is.

 • OCMW-raad

  Hier vind je de samenstelling en de agenda's, besluiten en notulen van de OCMW-raad.

 • Omgevingsvergunningen

  Je vindt hier een overzicht van alle beslissingen i.v.m. omgevingsvergunningen. 

 • Openbare onderzoeken

  Bij sommige vergunningsaanvragen is een openbaar onderzoek nodig. Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen. Je vindt hier een overzicht met alle openbare onderzoeken.

 • Rechtspositieregeling

  Je kan hier de meest recente versie van de rechtspositieregeling raadplegen.

 • Reglementen en verordeningen

  Je vindt hier een overzicht van alle reglementen en verordeningen van lokaal bestuur Duffel die moeten bekendgemaakt worden. Het gaat om belastingreglementen, verkeersmaatregelen, ...

 • Vast Bureau

  Hier vind je de samenstelling en (binnenkort) de besluiten van het Vast Bureau.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten