Adoptie, afschrift/uittreksel

Vraag hier een afschrift/uittreksel van een adoptieakte online aan

Afspraak inplannen voor aanvraag afschrift/uittreksel adoptieakte

Afspraak inplannen voor buitenlandse adoptie - inschrijving adoptant

Wanneer een adoptieprocedure in België gebeurt, wordt de adoptieakte automatisch opgenomen in de DABS (= Databank Akten Burgerlijke Stand).

Als het een buitenlandse adoptie betreft, kan je je geadopteerde kind inschrijven zodra het kind in België is. Je dient hiervoor een afspraak te maken.

Wat breng je hiervoor mee?

De identiteitskaart of het paspoort van je kind.

Werd de buitenlandse adoptie vóór 31 maart 2019 geregistreerd door de Federale Centrale Autoriteit? Dan breng je ook deze documenten mee:

  • het bewijs van registratie van de Centrale Federale Autoriteit;
  • een afschrift van de geboorteakte;
  • een uitgifte van de adoptiebeslissing.

Het afschrift van de geboorteakte en de uitgifte van de adoptiebeslissing moeten gelegaliseerd zijn en vertaald in het Nederlands. 

Werd de buitenlandse adoptie ná 31 maart 2019 geregistreerd? Dan moet je die documenten niet meebrengen. Wij krijgen ze van de Federale Centrale Autoriteit.

Vraag bij voorkeur online een afschrift/uittreksel van je eigen adoptieakte aan of van een andere persoon als je (groot)ouder of kind of echtgenoot bent van die persoon. 

Je kan ook een afschrift of uittreksel aanvragen bij het loket van burgerzaken in het gemeentehuis. Hiervoor moet je eerst een afspraak maken.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten