Publieke inspraak over het plan-MER voor ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch programma van het EFMZVA

Gepubliceerd op: dinsdag 11 januari 2022 9 u.
Van vrijdag 14 januari t.e.m. maandag 14 maart loopt er een openbaar onderzoek.

Het gaat over het openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 – 2027.

Het EFMZVA voor de periode 2021 – 2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139. De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

  1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
  2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie;
  3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgemeenschappen.

Voor het Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.

Van vrijdag 14 januari 2022 tot en met maandag 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM).

Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 zal vanaf vrijdag 14 januari terug te vinden zijn via de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER. Je kan dit ook inkijken op het omgevingsloket van het gemeentehuis en dit na afspraak.

Tot en met maandag 14 maart 2022 kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur via afgifte van de opmerkingen aan het omgevingsloket in het gemeentehuis of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres:

Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij

Plan-MER 0269 – EFMZVA

Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel

departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Contact

Omgevingsloket

Adres
Gemeentestraat 212570Duffel
Stratenplan
bekijk op Google Maps
T.
015 30 72 60
e-mail
omgeving@duffel.be

Het algemeen onthaal in het gemeentehuis is toegankelijk tijdens de openingsuren. Voor onze andere diensten vragen we je een afspraak te maken. Neem hiervoor tijdig contact op met de dienst die je nodig hebt via telefoon of via e-mail. Met burgerzaken, het omgevingsloket en het vrijetijdsloket kan je een afspraak maken via de website. Je kan daarnaast ook gebruik maken van ons digitaal loket. Alle info vind je via volgende link: werken op afspraak. 

Openingsuren
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten