Versie voor mensen met een leesbeperking
ga terug naar de homepagina ga terug naar de vorige pagina druk deze pagina af
BESTUUR
DIENSTEN
LEVEN & WELZIJN
JEUGD
SPORT
CULTUUR & TOERISME
ONDERWIJS
WONEN & MILIEU
WERKEN & ONDERNEMEN
VEILIGHEID & VERKEER
  Duffel.be
 Contact
 E-loket
Zoek
Nieuws . Kalender . Stratenplan . Verenigingen . Handelsgids . Infogids . Sitemap

g) Gebruikswijzigingen van gebouwen

Je hebt een vergunning nodig voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie.
Worden als hoofdfunctie beschouwd:

  • wonen;
  • verblijfsrecreatie;
  • dagrecreatie;
  • landbouw in de ruime zin;
  • handel, horeca, kantoorfunctie en diensten;
  • industrie en ambacht.

Zo kunnen onder andere de volgende voorbeelden worden gegeven:

  • in het agrarisch gebied (landbouwgebied) een hoeve gebruiken als woning voor een niet-landbouwer;
  • in een industriegebied een gebouw gebruiken als gebouw waar goederen of diensten verkocht worden;
  • in een recreatiegebied een gebouw permanent bewonen.

In deze tekst geven we enkel het principe weer. De gedetailleerde regeling vind je terug in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. 

Kijk voor de meest recente informatie altijd op volgende websites: www.ruimtelijkeordening.be en www.bouwenenwonen.be.

Praktisch
 

Omgeving en infrastructuur
Gemeentestraat 21 (2de verdieping)
2570 Duffel

 
  Tel.: 015 30 72 60
  Fax: 015 31 54 01
  omgeving@duffel.be
Meer weten?
Bouwen & verbouwen
Omgeving en infrastructuur
Nieuws
Samenaankoop elektrische fietsen, bakfietsen en steps
Roze zakken vanaf januari 2017 aan huis opgehaald
Weggeefkast in gemeentehuis
Openbaar domein nodig? Vraag ten laatste drie werkdagen op voorhand aan!
wapenschild van de gemeente Duffel ¬© Duffel - LCP nv  Disclaimer | Gemeentebestuur Duffel | Gemeentestraat 21 2570 Duffel | T: 015 31 12 02 | F: 015 31 54 01 | info@duffel.be