Versie voor mensen met een leesbeperking
ga terug naar de homepagina ga terug naar de vorige pagina druk deze pagina af
BESTUUR
DIENSTEN
LEVEN & WELZIJN
JEUGD
SPORT
CULTUUR & TOERISME
ONDERWIJS
WONEN & MILIEU
WERKEN & ONDERNEMEN
VEILIGHEID & VERKEER
  Duffel.be
 Contact
 E-loket
Zoek
Nieuws . Kalender . Stratenplan . Verenigingen . Handelsgids . Infogids . Sitemap

Beroepskaart

Aanvraag beroepskaart
Elke vreemdeling die een zelfstandige activiteit wil uitoefenen als natuurlijke persoon of als mandataris -al dan niet bezoldigd- van een vennootschap of vereniging.

Vrijstelling:

 • EU- en EER-onderdanen
 • erkende vluchtelingen
 • vreemdelingen die houder zijn van een identiteitskaart van vreemdeling (gele kaart) of een BIVR (witte kaart) voor onbeperkte duur
 • echtgenoten, kinderen en ouders van EU-onderdanen, mits gezamenlijke vestiging, die ten laste zijn van de betrokken EU-onderdaan
 • echtgenoten van Belgen
 • kinderen en ouders van Belgen, mits gezamenlijke vestiging, die ten laste zijn van de betrokken Belg
 • PECO-onderdanen (Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Slowakije, Tsjechië, Estland en Litouwen)
 • Zwitserse onderdanen
 • vreemdelingen die een commerciële ambulante activiteit uitoefenen en die in het bezit zijn van een leurkaart

Meebrengen aanvraag

 • Het aanvraagformulier kan je hieronder dowloaden of via www.mineco.fgov.be of kan je krijgen op het gemeentehuis.
 • Fiscale zegels voor een waarde van 125 euro of een origineel betalingsbewijs van 125 euro op rekeningnummer 679-2003745-16 FOD Middenstand en Energie met vermelding van naam - adres - onderwerp - datum verrichting.

Aflevering beroepskaart
Bij het gekozen ondernemingsloket.

 


Download
 Download hier het aanvraagformulier voor de beroepskaart

Praktisch
 

Burgerzaken (bevolking)
Gemeentestraat 21 (1ste verdieping)
2570 Duffel

 
  Tel.: 015 30 72 20
  Fax: 015 31 54 01
  burgerzaken@duffel.be
Meer weten?
Burgerzaken (bevolking)
Identiteit
Werk
wapenschild van de gemeente Duffel © Duffel - LCP nv  Disclaimer | Gemeentebestuur Duffel | Gemeentestraat 21 2570 Duffel | T: 015 31 12 02 | F: 015 31 54 01 | info@duffel.be