Versie voor mensen met een leesbeperking
ga terug naar de homepagina ga terug naar de vorige pagina druk deze pagina af
BESTUUR
DIENSTEN
LEVEN & WELZIJN
JEUGD
SPORT
CULTUUR & TOERISME
ONDERWIJS
WONEN & MILIEU
WERKEN & ONDERNEMEN
VEILIGHEID & VERKEER
  Duffel.be
 Contact
 E-loket
Zoek
Nieuws . Kalender . Stratenplan . Verenigingen . Handelsgids . Infogids . Sitemap

Taken van gemeenteraad

Op 2 januari 2013 werd de nieuwe Duffelse gemeenteraad geïnstalleerd en het nieuwe schepencollege gekozen. Het zijn de personen die de inwoners van Duffel op 14 oktober 2012 verkozen om de gemeente gedurende zes jaar te besturen. Binnen de gemeentelijke werking is de gemeenteraad immers het belangrijkste orgaan.

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De raad bepaalt het beleid van de gemeente en stelt de gemeentelijke reglementen vast. Tot haar bevoegdheden behoren o.m.: het vaststellen van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekeningen, het vaststellen van de personeelsformatie, het inrichten van adviesraden en overlegstructuren, …

Onze raad bestaat uit 25 raadsleden, die om de zes jaar door de bevolking worden verkozen. De raad vergadert minstens 10 maal per jaar. Een uitnodiging voor de gemeenteraad, waarop iedereen welkom is, wordt steeds vooraf gepubliceerd in ‘t Klokje, en wordt eveneens vooraf opgehangen in de berichtenkast aan het gemeentehuis en in de bibliotheek. Bovendien kan je de agenda en de notulen bekijken op www.duffel.be.


Download
 Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Praktisch
 

Bestuursadministratie
Gemeentestraat 21 (1ste verdieping)
2570 Duffel

 
  Tel.: 015 30 72 30
  Fax: 015 31 54 01
  secretariaat@duffel.be
Meer weten?
Bestuursadministratie
wapenschild van de gemeente Duffel © Duffel - LCP nv  Disclaimer | Gemeentebestuur Duffel | Gemeentestraat 21 2570 Duffel | T: 015 31 12 02 | F: 015 31 54 01 | info@duffel.be